Logg inn Registrer

Logg inn

Veien Hjem
Gjennom
Bevissthet

Verktøy for økt tilstedeværelse, bedre helse & levesett

Ajna Light

Ajna Light 01

 

I bruk & Til Salgs på Rosita!

Les mer ...

SuperImploder i Spa

SuperImploder spa 01

 

I bruk & Til Salgs på Rosita!

Les mer ...

Theraphi™

TheraPhi 01

 

I bruk på Rosita!

Les mer ....

TheraPhi 01Theraphi™ kan virkelig være noe med sin fantastiske måte å bruke lys frekvenser, edelgasser og harmoniserende vorteks-genererte plasma felt.

Dette i en utstrekning og et omfang tidligere bare kjent av noen få mennesker i denne verden - i mange år - bortgjemt fra resten av menneskeheten av grunner som kanskje ikke vil bli forstått - ikke av noen som helst - bortsett fra disse få menneskene og de som fjernet det – vekk fra kunnskapen og forståelsen for menneskeheten generelt.

Her på Rosita, oppe i nord-Norge, kan vi bruke denne teknologien i forskning og utvikling – for å hjelpe til med å verifisere, bevise og dokumentere innenfor fagområder og vitenskap vi arbeider med og er best på.

Vi kan også gå inn og hjelpe til med å verifisere det som allerede er dokumentert gjennom franske forskere og offentlige tjenestemenn i perioden på mer enn 20 år - fra tidlig 1960-tallet og fram til 1983 - da noen klart sørget for - at denne teknologien skulle gjemmes bort fra menneskeheten - til den dagen – hvor noen kunne bevise og også vitenskapelig forklare denne fantastiske teknologien matematisk og fysisk - for så å bli gjenskapt og produsert i skikkelige vitenskapelige former.

Takket være Daniel Winter (Dan Winter) og Paul Harris og deres utrettelige innsats og hardt arbeid, er Theraphi™ fullt ut forstått og dokumentert å fungere som angitt gjennom fysiske og vitenskapelige data og avhandlinger «oppdaget/ verifisert» og levert av Dan Winter. Paul Harris er den som har jobbet - og fortsatt jobber - med ham for manuelt å produsere Theraphi™. Han er også den som har bevist det hele å fungere som angitt gjennom de overleverte fysiske og vitenskapelige data og avhandlinger.

Dan brukte sine nye oppdagelser med fraktale/ konjugerenende frekvens-signaturer fra hydrogen til å lage Theraphi™
Paul er nøkkel-eksperten i Theraphi™ teamet - i elektronikk, plasma og faktisk utvikling av edelgassers bioaktive felt.

Dan-Winter2paul-harrisTheraphi™ som vist, delt - og gitt oss, er en innledende håndlaget enhet av denne typen - for å brukes til å skape globalt initiativ fra de som er seriøst interessert i å dokumentere alt det som tidligere har blitt bevist og dokumentert gjennom de mange år med Prioré-maskinen.

Siden Dan Winter og Paul Harris hadde sine første «offisielle» Theraphi™ enheter produsert og satt i funksjon tidlig i 2016, har vi allerede sett fra flere nye bevitnelser og angivelser, at den også til og med viser flere nye oppsiktsvekkende resultater og erfaringer enn de som ble gitt tilbake på 1960- og 1970-tallet med Prioré- maskinen.

Besøk nettsiden til Paul Harris for å lære enda mer om Theraphi™. Besøk også gjerne den vitenskaplige nettsiden til Dan Winter for å lære mer om hans vitenskapelige avhandlinger.

Fra Theraphi™ enheter i Australia, USA (New York), France, South Africa (on Facebook) og noen andre steder og land – kommer det nå inn en jevn strøm med verifiserende dokumentasjon og mer utrolig materiale for deling, bruk og anvendelse av alle.
Så takk til Dan Winter og Paul Harris for deres mange år med arbeid og innsats - og for å dele denne utrolig og ekstraordinære oppfinnelsen og teknologien med hele menneskeheten.

Gå til Theraphi.net - (Theraphi™ global nettside)

Theraphi på Facebook - PlasmaHealthTechnology - (Siste nyheter fra Roger Green - medlem av Theraphi teamet)

Theraphi ™ er helt klart ekte vare!

  • Theraphi™ vil være et viktig «verktøy» på Rosita gjennom programmer, kurs og personlig coaching!
  • Healing - uansett (hvilken) syk-dom - kan bare være en praksis med faktisk å leve livet, og ikke den konstante praksis av lidelse og frykt inn i døden! Theraphi™ kan endre dette tilsvarende!
  • Alt i naturen handler om balanse! Er du ute av balanse - kan dette også gjelde for dine celler og celle-strukturer. Theraphi™ kan være verktøyet for gjenopprettelsen av balanse – med sitt kraftfulle dobbeltkonjugerte - plasma lys/ infralyd bioaktive felt!
  • For å få muligheten til å oppleve slike eventuelle endringer på Rosita, må du praktisere din egen positive levende væren med deg selv i fokus. Det er nemlig kun du som kan utgjøre forskjellen i Ditt Liv!

Hvis du skulle ha noen tvil i forhold til dette, bør du fortsette å lese alt det som er gitt her på dette nettstedet og gjennom det erverve en klarere forståelse av det hele - og eventuelt også gå inn å studer materialet i de franske vitenskaplige databasene med mer enn 20 år med dokumentasjon og bruk med erfaringsdata.

Hvis du ikke ønsker å tro på noe av dette, kan du lese «Rosita ANS® - Disclaimer» samt dette nettstedets «Website Terms and Conditions of Use» og avslutte ditt besøk her inne uten videre forbehold!

I noen av landene med Theraphi™ er det medisinutdannede leger og andre høyt kvalifiserte forskere i og bak bruken og prosessen med å dokumentere og verifisere de forbløffende resultatene. Gå gjerne inn på deres nettsider - undersøk dokumentasjon og erfaringer. (Mye spennende lesing).

Også vi i den konstant voksende «Rosita Family» har med oss medisinske leger - utdannet innenfor den Europeiske Union (EU), samt også andre seriøse forskere (doktorer) for å bistå oss innen marinbiologi, stamcelleforskning og mer.

Det er virkelig spennende å vite at «noe» i denne tiden vi nå lever - vil medføre og skape endringer til det beste for hele menneskeheten - og denne vakre og kjærlighetsfylte planeten vi lever på!

Se videoen (Engelsk) med Paul Harris i New York City med hans innføring i Theraphi™:
(Se også alle videoene nedenfor i «videoer med Paul Harris, Dan Winter - Therapy ™»)