Logg inn Registrer

Logg inn

Veien Hjem
Gjennom
Bevissthet

Verktøy for økt tilstedeværelse, bedre helse & levesett

Ajna Light

Ajna Light 01

 

I bruk & Til Salgs på Rosita!

Les mer ...

SuperImploder i Spa

SuperImploder spa 01

 

I bruk & Til Salgs på Rosita!

Les mer ...

Theraphi™

TheraPhi 01

 

I bruk på Rosita!

Les mer ....

TheraPhi 01Theraphi™ kan virkelig være noe med sin fantastiske måte å bruke lys frekvenser, edelgasser og harmoniserende vorteks-genererte plasma felt.

Dette i en utstrekning og et omfang tidligere bare kjent av noen få mennesker i denne verden - i mange år - bortgjemt fra resten av menneskeheten av grunner som kanskje ikke vil bli forstått - ikke av noen som helst - bortsett fra disse få menneskene og de som fjernet det – vekk fra kunnskapen og forståelsen for menneskeheten generelt.

Her på Rosita, oppe i nord-Norge, kan vi bruke denne teknologien i forskning og utvikling – for å hjelpe til med å verifisere, bevise og dokumentere innenfor fagområder og vitenskap vi arbeider med og er best på.

Vi kan også gå inn og hjelpe til med å verifisere det som allerede er dokumentert gjennom franske forskere og offentlige tjenestemenn i perioden på mer enn 20 år - fra tidlig 1960-tallet og fram til 1983 - da noen klart sørget for - at denne teknologien skulle gjemmes bort fra menneskeheten - til den dagen – hvor noen kunne bevise og også vitenskapelig forklare denne fantastiske teknologien matematisk og fysisk - for så å bli gjenskapt og produsert i skikkelige vitenskapelige former.

Takket være Daniel Winter (Dan Winter) og Paul Harris og deres utrettelige innsats og hardt arbeid, er Theraphi™ fullt ut forstått og dokumentert å fungere som angitt gjennom fysiske og vitenskapelige data og avhandlinger «oppdaget/ verifisert» og levert av Dan Winter. Paul Harris er den som har jobbet - og fortsatt jobber - med ham for manuelt å produsere Theraphi™. Han er også den som har bevist det hele å fungere som angitt gjennom de overleverte fysiske og vitenskapelige data og avhandlinger.

Dan brukte sine nye oppdagelser med fraktale/ konjugerenende frekvens-signaturer fra hydrogen til å lage Theraphi™
Paul er nøkkel-eksperten i Theraphi™ teamet - i elektronikk, plasma og faktisk utvikling av edelgassers bioaktive felt.

Dan-Winter2paul-harrisTheraphi™ som vist, delt - og gitt oss, er en innledende håndlaget enhet av denne typen - for å brukes til å skape globalt initiativ fra de som er seriøst interessert i å dokumentere alt det som tidligere har blitt bevist og dokumentert gjennom de mange år med Prioré-maskinen.

Siden Dan Winter og Paul Harris hadde sine første «offisielle» Theraphi™ enheter produsert og satt i funksjon tidlig i 2016, har vi allerede sett fra flere nye bevitnelser og angivelser, at den også til og med viser flere nye oppsiktsvekkende resultater og erfaringer enn de som ble gitt tilbake på 1960- og 1970-tallet med Prioré- maskinen.

Besøk nettsiden til Paul Harris for å lære enda mer om Theraphi™. Besøk også gjerne den vitenskaplige nettsiden til Dan Winter for å lære mer om hans vitenskapelige avhandlinger.

Fra Theraphi™ enheter i Australia, USA (New York), France, South Africa (on Facebook) og noen andre steder og land – kommer det nå inn en jevn strøm med verifiserende dokumentasjon og mer utrolig materiale for deling, bruk og anvendelse av alle.
Så takk til Dan Winter og Paul Harris for deres mange år med arbeid og innsats - og for å dele denne utrolig og ekstraordinære oppfinnelsen og teknologien med hele menneskeheten.

Gå til Theraphi.net - (Theraphi™ global nettside)

Theraphi på Facebook - PlasmaHealthTechnology - (Siste nyheter fra Roger Green - medlem av Theraphi teamet)

Theraphi ™ er helt klart ekte vare!

 • Theraphi™ vil være et viktig «verktøy» på Rosita gjennom programmer, kurs og personlig coaching!
 • Healing - uansett (hvilken) syk-dom - kan bare være en praksis med faktisk å leve livet, og ikke den konstante praksis av lidelse og frykt inn i døden! Theraphi™ kan endre dette tilsvarende!
 • Alt i naturen handler om balanse! Er du ute av balanse - kan dette også gjelde for dine celler og celle-strukturer. Theraphi™ kan være verktøyet for gjenopprettelsen av balanse – med sitt kraftfulle dobbeltkonjugerte - plasma lys/ infralyd bioaktive felt!
 • For å få muligheten til å oppleve slike eventuelle endringer på Rosita, må du praktisere din egen positive levende væren med deg selv i fokus. Det er nemlig kun du som kan utgjøre forskjellen i Ditt Liv!

Hvis du skulle ha noen tvil i forhold til dette, bør du fortsette å lese alt det som er gitt her på dette nettstedet og gjennom det erverve en klarere forståelse av det hele - og eventuelt også gå inn å studer materialet i de franske vitenskaplige databasene med mer enn 20 år med dokumentasjon og bruk med erfaringsdata.

Hvis du ikke ønsker å tro på noe av dette, kan du lese «Rosita ANS® - Disclaimer» samt dette nettstedets «Website Terms and Conditions of Use» og avslutte ditt besøk her inne uten videre forbehold!

I noen av landene med Theraphi™ er det medisinutdannede leger og andre høyt kvalifiserte forskere i og bak bruken og prosessen med å dokumentere og verifisere de forbløffende resultatene. Gå gjerne inn på deres nettsider - undersøk dokumentasjon og erfaringer. (Mye spennende lesing).

Også vi i den konstant voksende «Rosita Family» har med oss medisinske leger - utdannet innenfor den Europeiske Union (EU), samt også andre seriøse forskere (doktorer) for å bistå oss innen marinbiologi, stamcelleforskning og mer.

Det er virkelig spennende å vite at «noe» i denne tiden vi nå lever - vil medføre og skape endringer til det beste for hele menneskeheten - og denne vakre og kjærlighetsfylte planeten vi lever på!

Se videoen (Engelsk) med Paul Harris i New York City med hans innføring i Theraphi™:
(Se også alle videoene nedenfor i «videoer med Paul Harris, Dan Winter - Therapy ™»)

Hva er Theraphi™?

Hva er Theraphi™?

theraphi-in-action-22TheraPhi er et kraftfullt dobbelt – konjugert* - plasma lys/ infralyd bioaktivt felt.

TheraPhi utgjør et kraftfullt balanserende plasma-skapende felt med 2-to retnings-kontrollerte «sol-lamper», sammenknyttet og par-avhengige.

Selve plasmarør-arrangementet brukt i denne «tidsreverserende/ foryngelses konjugering* er avbildet med bemerkelsesverdig nøyaktighet i eldre egyptiske stein relieff. Den er avbildet som fase-konjugert*, sentripetal**, negentropisk***. (se bildet under)

* Konjugert = par-avhengig.
Konjugert ~ fra latin conjugatus, conjugare; som betyr: «Å binde noe sammen i et par».
** Sentripetal kraft = en kraft innover mot sentrum.
Sentripetal ~  fra latin centrum; som betyr: «Sentrum + petere, å søke innover mot sentrum».
*** Negentropisk = Som søker mot orden.
Negentropi ~ negativ Entropi.

 

egyptian rejuvination 1280x570

Antoine PrioreSkapelsen av TheraPhi er basert på oppdagelser, arbeider og oppfinnelser fra historiske berømte pionerer som Nikola Tesla, George Lakhovsky, Royal Raymond Rife og spesielt Antoine Prioré  (1912-1983) i Frankrike med sine revolusjonerende arbeider med dette gjennom mer enn 25 år.
Selv om TheraPhi er en ny skapelse gjort offentlig i 2016, var forgjengeren i regi av Antoine Prioré gjenstand for mange hundre grundige tester med forbløffende resultater. Flere av disse eksperimentelle testene ble gjort av prestisjefulle medlemmer av det franske vitenskapsakademiet.

Etter å ha påvist å kurere både sykdommer og kreft, ble videre arbeider med forskning og utvikling støttet av såvel den franske stat som Verdens Helse Organisasjon. Denne støtten forsvant etter et politisk skifte i Frankrike i 1974.

Finansiert med millioner av dollar, demonstrerte Prioré's maskiner konkret nær 100% helbredelse av alle typer uhelbredelig kreft og leukemi - i tusenvis av strenge laboratorietester med dyr. Disse resultatene ble vist til medisinske vitenskapsmenn og forskere så tidlig som i 1960.
(Les mer nedenunder: "Thomas E. Bearden - Offisielle notater - Prioré maskinen" ).

animated spiralTheraPhi bringer de opprinnelige arbeidene til Antione Prioré til et helt nytt nivå med anvendelse av moderne elektronikk og Dan Winter's nye ligningen og fasekonjugerte fysikk til mye mer nøyaktig og bredere spektralt generere implosiv/ sentripetal/ fasekonjugerte ladede felt. TheraPhi er en «one of a kind», ny tilnærming. Aldri før har «kringkastet» bio-aktiv felt-plasma vært så bred-spektral og aldri før har konjugerte par av felt generatorer blitt brukt, dette inkluderer edelgass optisk konjugasjon.

Vitenskapen bak denne nye teknologien har allerede forutsagt følgende:

 • De multiple nøyaktige radiene i hydrogen.
 • De eksakte - kun to - frekvenser som motoriserer fotosyntesen .
 • Varigheten av ett Jord-år og ett Venus-år.
 • Hjernebølgenes harmoniske EEG for maksimal oppfatning/ lykke.
 • Schumanns harmoniske resonans.

Den kraftfulle plasma-lys-enheten TheraPhi har gjennom praktisk anvendelse («Stimulering») vist å balansere cellestrukturer og cellevev som har kommet ut av balanse.

Denne typen med «sterkt ladningsfelt» gitt av TheraPhi er per definisjon enkelt skissert det elektrisk motsatte av hevelser, cyster og svulstvekst. (Sentripetal virkning).
Det er denne ladningsfordelingens effektivitet perfeksjonert per definisjon - som er den elektriske motsetningen til slike hevelser, cyster og svulstvekst (med dette også kreft).
TheraPhi genererer vanligvis sterke fornemmelser og oppfatninger av å være energiladet med metabolsk akselerasjon og forsterkning av sirkulasjon og følelser.
Det er åpenbart at optimalisert ladet sirkulasjon  tydelig letter og optimaliserer blodsirkulasjonen og nervesystemet.

theraphi in action 23

Plasma-lys-enheten TheraPhi er også kjent for å øke blodsirkulasjon og følelser i områder der disse har vært begrenset, redusert eller helt fraværende eller mistet. Med påviste dokumenterte frekvensavgivelser – verifiserte, kjente og målte - bruker TheraPhi en høyspenningsversjon av et spesielt justert og sammensatt plasma-lampe-par for «stimulering».

plasma7-600x400Ettersom TheraPhi akselererer metabolismen og hjertets puls og bringer ryggmargsvæskens gjennomstrømning til et «Still point» - (ofte påvist som et vendepunkt for healing) - anbefales og gjennomføres «stimulering» med beskjedne 3 minutters økter.

Andre generelle erfaringer med bruk av TheraPhi:

 • Klarhet og følelse av å være fylt med energi.
 • Følelse av lykke/ eufori.

 

theraphi in action 27

(Vær vennlig å les: Rosita ANS® disclaimer).

Thomas E. Bearden - Offisielle notater - Prioré maskinen

Noen notater fra Thomas E. Bearden's nettside om Antoine Prioré og hans "mirakel-maskin":

Red mrk: Dette som beskrives og angis fra Tom Bearden, er hans notater. Notatene kan være noe endret ettersom de er skrevet som notater og på Engelsk. De er også for å gjøre disse forståelige på Norsk, noe tilpasset, men alle angitte fakta fra Tom Beardens notater er så godt som mulig gjengitt. Nettsiden til Thomas E. Bearden inneholder et mye bredere og mer detaljert materiale enn du finner gjengitt i det følgende nedenunder. Dersom du skulle ha spesielle interesser, gå da inn på lenken nedenunder og nyt hans svært omfattende og detaljerte materiale.

tom-30Sep01-2bThomas E. Bearden (Tom Bearden) - nettside med Prioré maskinens materiale

 

Lt. Col Thomas E. Bearden (retd.)
PhD, MS (nuclear engineering), BS (mathematics - minor electronic engineering)
Med-oppfinner av - the 2002 Motionless Electromagnetic Generator - a replicated overunity EM generator
Listet i Marquis' Who'sWho i America, 2004

Lenke til Thomas E. Bearden's CV.

 

Hovedføringer i Thomas E. Bearden's artikkel:

priore11På 1960 og 1970-tallet, i Frankrike, bygget Antoine Prioré og testet elektro helbredende maskiner med oppsiktsvekkende effektivitet.

I hundrevis av strengt kontrollerte tester med forsøksdyr, kurerte Prioré's maskin en rekke av de vanskeligste typer uhelbredelige, dødelige sykdommer som er kjent i dag.

Finansiert med millioner av dollar, demonstrerte Prioré's maskiner konkret nær 100% helbredelse av alle typer uhelbredelig kreft og leukemi - i tusenvis av strenge laboratorietester med dyr. Disse resultatene ble vist til medisinske vitenskapsmenn og forskere så tidlig som i 1960.

Støttespillere og finansfolk av Prioré maskinen var blant annet:

 • Statsministeren i Frankrike - Jacques Chaban-Delmas.
 • Verdens Helse Organisasjon. (WHO)
 • Robert Courrier - fast sekretær for det franske vitenskapsakademiet.
 • Professor Raymond Pautrel - Frankrikes ledende professor i immunologi og parasittologi.
 • D.G.R.S.T. - Frankrikes øverste regjerings-vitenskapelige etat, ledet av en M.I.T. utdannet fysiker.
 • Professor André Lwoff - 1965 Nobel Pris vinner i Medisin.
 • Det Franske militære,
 • Medlemmer av the Medisinske Fakultet ved Universitetet i Bordaux.
 • Kreftforskere og kreftspesialiser ved Villejuif Institutt for kreftforskning.

En Ph.D. (doktorgrad) ble av Universitetet i Bordeaux i 1984 utdelt på en avhandling om forskning på dette (til Eric Perisse).

I 1974 skjedde det en politisk endring i Frankrike, og Prioré mistet sine offentlige støttespillere. Hans støtte og finansiering gikk tapt, og påfølgende forsøk på å gjenopprette sin teknologi i den offentlige sfæren ble brutalt undertrykket .

Tom Bearden's sluttkommentarer (resymé) for sine notater:

“Det er mitt inntrykk at den franske regjeringen endelig forsto funsjonaliteten til minst én del av hvordan Prioré maskinen arbeidet, og våpen-erklærte det som langsgående EM bølge interferometre. Faktisk fungerende slik at alle kjernefysiske våpen på planeten, sammen med alle kjernefysiske anlegg, og alle kjernefysiske fremdriftssystem , etc. kunne bli satt  ut av spill etter ca 10 minutter med "en klasse" av denne typen "våpen".”

Fra Thomas E. Bearden's notater:

9Mange av eksperimentene og testene ble utført av anerkjente medlemmer av det franske vitenskapsakademiet . Robert Courrier, leder av biologi seksjonen og Secretaire Perpetuel, introduserte personlig Prioré's forbløffende resultater til det franske akademiet.

Driften og bruken av Prioré-maskinen var tilsynelatende uforståelig. Mange ortodokse franske forskere - noen av dem verdenskjente – ble rasende over suksessen til en slik maskin, og skrek ut at vitenskap ikke hadde noe med slike «Svarte bokser» å gjøre.

De oppfordret høylytt oppfinneren om å forklare mekanismene som ble benyttet i hans maskin, men oppfinneren enten ville ikke eller kunne ikke forklare de kurative mekanismene.

Hverken det franske akademiet eller Antoine Prioré visste noe om fasekonjugering på den tiden.

Det var faktisk slik at ingen i den vestlige verden visste noe om fasekonjugering i 1960 da Prioré oppnådde sine beste resultater. På den tiden var det bare sovjeterne som visste om tids-reverserte bølger.

Det som imidlertid var helt sikkert - Prioré's maskin var imponerende!

7Inne i et rør inneholdende en plasma av kvikksølv og neongass, ble en pulset 9,4 gigahertz bølge modulert med en bærefrekvens på 17 megahertz innført. Disse bølgene ble produsert med radiosenderne og magnetroner i nærvær av et magnetfelt på 1000 gauss. Forsøksdyrene ble eksponert for dette magnetfeltet under bestrålingen sammen med blandingen av bølger (ca 17 forskjellige) som kom fra plasmarøret – modulerende og «ridende på magnetfeltet» gjennom dyrenes kropper.

Plasma kan blant annet konvertere en tverrgående bølge til en langsgående bølge. Også fasekonjugerte (tids-reverserte) bølger kan produseres med plasma. Prioré's apparat produserte en skalar EM bølge/ signal med bruk av bevisst konstruerte, «innflettede komponenter» som inkluderte fasekonjugerte bølger.

Med en av sine mellomværende forsøksenheter kurerte Prioré tusenvis av forsøksdyr med uhelbredelig kreft og leukemi.

Man kan grovt sett anse en kreftcelle som en normal celle - som har gått «forkjært» - og ut av kontroll fra kroppens hovedcelle-styresystem. Kreftcellene, ansett som en slags separat, parasittisk gruppe av celler - danner en spesiell type av organisme som har sitt eget «nivå» av hovedcelle-styresystem nedsenket i vertens biopotensiale.*
*En påpeker inngående relevansen av Dr. Robert Becker sine epokegjørende eksperimenter som beviser at cellene kan være de-differensiert og re-differensiert elektriske. Disse eksperimentene er sterke indikatorer om at kreftceller bør være istand til å bli reversert til sin mer primitive tilstand – tilstanden til en normal celle – med bruk av elektromagnetiske hjelpemidler.

4Det er dette - et bestemt, konstant elektromagnetisk «delta» - som skiller den parasittiske kreft «organisme» fra den normale celleorganisme.
Dette «delta» kan betraktes som en slags konstant kompleks strukturert ladning som finnes i kroppens atomkjerner . Det er akkurat som om kroppens biopotensiale hadde blitt ladet opp av Kaznacheyev's «døds-fotoner» for den bestemte krefttilstand.

Hvis dette kreft «delta» (som kan være ganske som en kompleks inter-modulasjons-blanding av bølger) - eller én frekvens forskjøvet - «transformert» av den - til et annet frekvensbånd - er fasekonjugert, som resulterer i et bestemt healing-delta frekvens mønster.

Hvis fasekonjugerte kopier av en kreftcelles spesifikke «Delta» frekvenser blir matet inn i legemet som har denne kreften, vil avviket i kreftcellens hovedcelle-styresystem bli «tids-reversert».

Dette vil returnere kreftcellen tilbake til å være under styring (kontroll) av individets hovedcelle-styresystem. Kreftcellen vil umiddelbart bli ødelagt, eller tilbakestilt til en normal celle i individet.

En tilsvarende lik prosess finnes for omtrent hver sykdoms bakterier og smittestoff som angriper kroppen.

Fase-konjugering av «døds-fotoner» er «Healing Fotoner».

Kaznacheyev's eksperimenter i Sovjetunionen beviste at enhver celledød og sykdomsmønster kan bli indusert gjennom et spesifikt elektromagnetisk mønster båret på et elektromagnetisk signal, hvis målcellene bombarderes med de mønsterbærende bæresignaler for en lengde av tid. Hva som ikke var publisert av Kaznacheyev's arbeider var de korresponderende arbeider som viser elektromagnetisk reversering av celledød og sykdomstilstander ved å bestråle syke cellekulturer med fasekonjugerte kopier av de mønster-bærende induksjonssignaler.

I forenklede termer; hvis en handling fremover i tid induserer en betingelse, da vil tidsreversering av den handling reversere tilstanden.
Konseptet er nesten latterlig enkelt. Tids-reversering av en elektromagnetisk sykdomsprosess er en spesifikk helbredelsesprosess for denne sykdommen.
Thomas E. Bearden
(Red mrk: Her ligger essensen i teknologien som er dokumentert i Frankrikes vitenskaplige arkiver)

6I sin enhet strukturerte Prioré internt bære-fotonene - og gjorde dem til vakuum-motorer. Han fasekonjugerte sine vakuum-motorer, og førte deretter disse tids-reverserte vakuum-motorene ned og gjennom et sterkt magnetisk felt som grundig penetrerte (gjennomtrengte) alle celler i den biologiske organisme som ble behandlet.

De skalare komponentene (strukturerte fotonene) som representerte tids-reverseringen av sykdommen ble absorbert og gjenutstrålt i alle cellene, som «ladet opp» kjernen i atomene i organismen til gitte potensial-nivå for det eksakte «helbredende og reverserende mønster».

I prosessen, ødela kreft-mønster-ladningene/ leukemi-mønster-ladningene kreftcellene, eller konverterte dem tilbake til normale celler som er hensiktsmessig.

Som en sterkt forenklet analogi; det komplekse signalet - sett på som en skalar Fourier-ekspansjon -  representerer et «stress» mot ethvert unormalt celle-styresystem som «oppstått og erfart», og returnerer det tilbake til normalcellens hovedcelle-styresystem i kroppen.

Møter det komplekse signalet normale styresystem i normale celler, produserer det null stress.

Møter det komplekse signalet unormale styresystem i tumor-celler, produserer det stort stress i dem, som tilbakestiller dem til normale styresystem i kroppens normale celler.

Så med en normal celle handlet Prioré's signalmønster på en måte som en kam som føres gjennom håret.

Ingen interferens (innblanding) skjedde med en normal celle (en celle hvor skalar-kontroll-mønsteret er faselåst til kroppens hovedcelle-styresystem og i fase med det).
Prioré-signalet stimulerte og «strøk» en normal celle, men skadet den slettes ikke.

5På den annen side, når det skalare kontroll mønster i og av en unormal celle (kreftcelle) er ute av fase med kroppens hovedcelle-styresystem, og ikke er faselåst til det, ble cellen drept eller tilbakeført.

Med dette forårsaket Prioré-signalet direkte interferens med den unormale cellens uavhengige skalar kontrollsystem. Interferens-mønsteret konstituerte gjenoppbyggingen av normalenergi direkte i kreftcellen, og jammet også dens unormale skalar-livs-signal.

Prioré-signalet ødela med dette kreftcellen med to mekanismer:

(1) fysisk energi ble tent direkte i den unormale cellen, som forårsaket direkte mekanisk skade, og
(2) kreftcellen, som er en «uavhengig levende krabat», med sin egen skalar-livs-kanal (koblet med sin primitive «hjerne» til sin «kropp») ble jammet og stoppet.

Hvis kreftcellen ble tilbakeført til en normal celle av Prioré-stresset før den ble ødelagt, ble den bare en normal celle og Prioré-stresset hadde ingen ytterligere virkning på den.

Effekten er Allmengyldig!

Enhver sykdom med cellulær, biokjemisk eller genetiske basis kan bli kurert på lignende måte.

For eksempel med Prioré's metode som tydelig viste å være i stand til fullstendig å reversere tilstopping av arteriene med fettavleiringer, og til å være i stand til å senke kolesterolnivået til det normale, selv i relasjon til en unormalt høy kolesteroldiett.

priore-machine-bw-600x400Hans metode viste også fullstendig mestring og helbredelse av sovesyke og Trypanosoma-induserte sykdommer.

Ofte fant Prioré at alle kroppens celler, selv håret - må bestråles og behandles («lades opp») med signalet, for sykdoms-mønsteret fantes i hver eneste celle. Hovedcelle-styresystemet er holografisk - mønsteret (sub-strukturert potensiale med sine dynamiske oscillerende komponenter) finnes i hver komponent (hver atomkjerne, således også i hver celle.)
Hvert strukturelt nivå av legemet større enn cellen har også sitt eget korrelerte mønster, eller modulering, i den totale størrelsen (legemet).

En biologisk organisme kan regenerere tapte lemmer - hvis det kan utnytte sin naturlige gjenopprettingsprosess gjennom  Prioré's prinsipper.

Selv om Prioré's arbeid ble presentert for det franske vitenskapsakademiet av Robert Courrier - den prestisjetunge lederen av biologi seksjonen - kunne Akademiet ikke forstå enheten og dens funksjon og virkemåte.

Det var fordi akademikere visste ingenting om skalar elektromagnetisme og fasekonjugering, og Prioré maskinen var en skalar elektromagnetisk enhet som brukte fasekonjugering.

På midten av 70-tallet endte det hele.

I 1974, etter et skifte i den franske regjeringen, mistet Prioré sine regjerings-tilhengere. Hans støtte og finansiering opphørte.

Ironisk nok, Prioré var på vei til å fullføre et 4 etasjer høyt apparat i stand til bestråling og behandling av hele menneskekropper. Det ville ha vært i stand til å kurere kreft og leukemi i mennesker i stedet for bare i laboratorie-rotter. Hans tidligere maskiner var mye mindre, og bare et lite dyr kunne bli bestrålt med hele kroppen. I den maskinen brukte Prioré en «1amp», en spesiell del, hvor 17 bestemte frekvenser ble blandet og modulert med en 9,4 gigahertz «sender».

Maskinen var stor nok til å bestråle mennesker over hele kroppen. Det skal ha vært i stand til å kurere kreft og leukemi i to fem-minutters bestrålinger, en uke mellom hver.

Mens Prioré fortsatt var i live brukte jeg (Tom Bearden) med mine kollegaer nesten to år av livet i et forsøk på å bringe Prioré enheten ut på markedet og inn i den etablerte medisinske forskning og utvikling.

3Robert Whitney, Frank Golden, og Tony Gideon hadde hovedrollene i dette arbeidet og reiste til Frankrike og forhandlet direkte med Prioré gruppen og den franske regjeringen.

Muntlige avtaler med både Prioré gruppen og med den franske regjeringen ble oppnådd. Maskinene skulle bygges, monteres og testes i Bordeaux. Deretter skulle de bli demontert og sendt til kjøpere - store medisinske forsknings- og utviklingslaboratorier hvor de ville bli sammensatt på stedet.

En gruppe med velstående støttespillere skulle gi de nødvendige millioner for å finansiere innsatsen. Endelige avtaler ble skrevet.
Under «Mystiske omstendigheter» ble all finansiering for prosjektet plutselig trukket tilbake. Våre støttespillere ble «presset» veldig hardt og kraftig truet. Ingenting vi kunne gjøre kunne gjenopplive prosjektet.

Prioré klarte aldri igjen å reetablere sin finansiering, og døde senere (1983). Maskinen falt i uorden og ble demontert.

Imidlertid er bevis for at det nødvendige tids-reversert signal kan fremstilles - og vil «ri» på et magnetisk felt, for å trenge inn i hver celle, og hver atomkjerne i kroppen - allerede i den foreliggende harde kjerne av fysikk litteraturen, hvis en vet hvor å se og hvordan tolke arbeidet skikkelig.
Det faktum at slike signaler kan reversere nesten alle store cellulære sykdomstilstander i kroppen, har også blitt bevist av Prioré og forskerne som jobbet med ham, og det er i den franske vitenskapelige litteraturen.
Thomas E. Bearden

 

 Grunnsteinen for Prioré Laboratoriet
2
 JACQUES CHABAN-DELMAS
ORDFØREREN I BORDEAUX
PRESIDENT I BYSAMFUNNET
OG
ANTOINE PRIORÉ
HAR DEN 21 NOVEMBER 1972
SATT NED DEN FØRSTE STEINEN AV DEN VITENSKAPELIGE FORSKNINGSLABORATORIUM
FOR BIOLOGISKE EFFEKTER AV PRIORÉ STRÅLEN

Materialet ovenfor er hentet fra Thomas A. Beardens notater og oversatt til norsk.
Gå til toppen av artikkel-innlegget for å hente direkte-lenke til nettsiden og materialet.

Videoer (Engelsk) med Paul Harris, Dan Winter - Theraphi™

Tilgjengelighet, bruk & Admin

Data og opplysninger kommer her når dette verktøyet har blitt gjort tilgjengelig for andre enn private brukere på Rosita!


Theraphi™ vil bli gjort tilgjengelig på Rosita av Kari Hanne & Bengt, medlemmer av "the Rosita Family",
gjennom "Mosjørosen Kari Hanne Nyland"  - Org.no: 983476260, etablert 19 Juli 2001.