Logg inn Registrer

Logg inn

Veien Hjem
Gjennom
Bevissthet

life-the-downhill-obstacle-courseSannhet til Selv er noe vi tar veldig lett på og gjerne bruker mye tid for å rettferdiggjøre eller justere inn i oss.

De Syke Dommene (sykdommene) manifesteres lett når de praktiseres inn i våre kropper.

Dette er egenhendig produserte manipulasjoner vi ikke er i stand til å oppdage eller gjøre noe med uten klart definert balansert livs-førsel og praksis.

Dette skiller ikke mellom profesjon, utdannelse eller intelligens - her handler alt om naturens klart etablerte visdom.

Mental væren eller tanker alene er bevisste ubalanser vi velger – fritt og helt av oss selv. Søk heller stillheten innover, og praktiser denne for velvære i harmonisk balanse for å skape, være og leve forskjellen.

Visualiser, lytt og bruk alle dine sanser - og du vil raskt finne stillheten innover som den sanne kilde til Visdom - gitt fra naturens magiske skattekammer gjennom kjærlighet - sanne og sterke vibrasjoner i harmonisk resonans med din fysiske kropp og væren.

Vårt immunforsvar har ikke kapasitet til å forsvare eller hjelpe oss når vi «sannhets-erklærer» selv den minste endring i våre fysiske kropper som potensielt negative eller til og med fatale.

Vår oppvekst og arv «krever av oss» at fysiske endringer må ha en forklaring - noe vi mentalt kan finne å investere mye tid og energi inn i for å dokumentere inn i våre fysiske kropper.

Gjennom ubegripelige prosesser praktiserer vi tros-systemer som trekker oss ut av balanse. Dette er manipulasjoner på høyt plan vi egenhendig tilpasser og justerer inn i oss.

Alt i naturen – selv oss mennesker - er i konstant endring.  Trenger vi en forklaring på dette hver eneste gang vi våkner opp fra vår bevisstløse tilstand av søvn?

Når bare én liten detalj endres, vil naturen gjøre sitt for å sikre balansen.

Som tenkende, emosjonelle skapende individer utgjør vi en stor og viktig del i naturens balanse.

Når våre etablerte og praktiserte tros-systemer ikke er i samsvar med Sannhet til Selv - vil vi være ute av balanse med naturen, og naturen vil gjøre det som er nødvendig for å gjenvinne balansen - selv om vi ikke ønsker å etterkomme dette ved midlertidig å være overtatt av våre mentale kapasiteter.

 

balance-judge-1Sannhet til Selv = Naturens Balanse = Din Balanse = Enhet!

 

Er du i Sannhet til Selv? ... Eller former du din egen sannhet for å være en slave av dine Syke Dommer (sykdommer) - helt ut av balanse med deg selv og naturen?

Er det mulig for deg å visualisere, føle og praktisere ditt ansvar i dette? Klarer du å være balansert nok til å se at du kun kan ta ansvar for deg selv i dette vakre balanse-spillet?

Kurset i Lys-Mestring vil gi deg energi-bevissthet og nødvendig verktøy for å være i Sannhet til Selv!

Daglig praktisering av øvelsene i Kapittel 1 vil være tilstrekkelig for å skape endringer inn i ditt levende liv og tilværelse - og de er alle helt gratis! Men vit, du må selv praktisere og gjøre hele «jobben»!

 

Neste artikkel - Forrige artikkel