Logg inn Registrer

Logg inn

Veien Hjem
Gjennom
Bevissthet

lysHvis du praktiserer å tenke på noe vil denne "tenkingen på noe" ta over ditt fokus jo mer du praktiserer det. Du blir altså bedre og "flinkere" til å tenke på "dette noe" jo oftere du praktiserer det.

Når du praktiserer å tenke, vil det å tenke være egenskapene i deg du arbeider for å "ekspandere" og utvikle - og jo mer du tenker, jo mer vil dette ta over ditt fokus i ditt daglige liv inntil det fullstendig har overtatt hele ditt fokus -- og alt dette fordi du har gjort det til din hoved-praksis i livet.
Er dette vanskelig å forstå? Har du behov for eksempler eller til og med en oppskrift på hvordan leve livet? Hva vil du i livet? Praktiserer du, eller tenker du på hva du vil i livet?

Hvis du praktiserer kjærlighet, lykke og glede - vll du "bli" kjærlighet, lykke og glede. Jo mer du praktiserer kjærlighet, lykke og glede - jo bedre og flinkere vil du bli til det.

Praktiser kjærlighet, lykke og glede fra før du åpner øynene om morgenen til tidspunktet når du faller inn i søvn sent på kvelden - og du vil snart være så god til det at det vil være en del av "alt" i livet ditt.
Du kan ikke tenke det ... eller vite det ... du må faktisk praktisere det ... det er den eneste måten å bli fullt ut kjærlig, lykkelig og glad hele tiden.

Hvis du praktiserer viten og kunnskap, vil du bli god til det. Hvilken nytte vil du ha av all viten og kunnskap hvis du ikke lever dette i ditt praktiske liv?
La oss si at du vet stort sett det meste om hvordan leve et helsebringende liv, men selv ikke praktiserer det -- fordi du er fornøyd med å vite det meste om det. Vil dette da ha noen positiv helse-effekt i ditt eget liv? Så du forstår, alt handler om praktisering, praktisering og atter mer praktisering av hva du vil utrette og være i livet.

Gjennom Lys-Mester kurset kan det være vi gir deg flere speilende eksempler enn du kanskje "vil like å oppleve og erfare", men vi vil gjøre dette i ren kjærlighet hvis du virkelig vil leve i sannhet til deg selv og praktiserer sannheten inn i deg selv.

tanker tankerVi har et utsagn som sier: "Det jeg skal gjøre nå har jeg aldri gjort før, så det kan jeg alt om"
Dette utsagnet er selvsagt ikke skole-lærdom eller boklig lærdom fra den vestlige verden ... men heller fra eventyrene og fortellingene om våre menneskelige evner til å praktisere og bli ubegrensede skapende individer, eller enda bedre ... virkelige, uredde og sannferdige vesener med uendelige skapende potensialer og kapasiteter.

Du undres sikkert litt nå ! ... og denne undringen kan skape endringer som utretter noe ... så vær nå så vennlig å gå inn i deg selv og utforsk hva du er best og flinkest til, og du vil vite at dette er sannheten ... at det du praktiserer vil du være både flink og dyktig til !

Har du behov for å bli overbevist ? Det er det vel neppe vår jobb å gjøre, men ignorering av fakta ved å praktisere "det du vet" fra dine tros-systemer ... medfører et liv uten nødvendige konstante endringer.  Det vil være som å tro på noe du blir fortalt uten å ha bevitnet hendelsen det fortelles om. Hvis du tror, vet du ikke ... og vet du ikke, vil din tro og tros-systemer være basert på det du blir fortalt fra andre uten at du selv direkte har vært tilstede og bevitnet det.

Under utdanning globalt innrulleres du i mysteriene om bøkene og lærene ... er du da klar over at disse bøkene og lærene alle er fra det samme utdannings-systemet med den samme grunnleggende kunnskapen? Kan det noen gang være noen sannheter eller nyheter i disse? Eller bedre uttrykt for å åpne dine øyne, hvem eller hvor mange mennesker kan ha vært forfattere og lærere bak dette kunnskaps-grunnleggende materialet? I høyere nivåer av utdannelse er alt satt i system ... dette for at du skal underkaste deg og oppføre deg innenfor klart definerte rammer og styrings-systemer. Hvordan ville det være om du opponerte og stilte spørsmål til dette? Hvordan ville det være om du motsatte deg de strømlinjeformede og veldig dikterte eksamener som kun har ett hovedmål ... å sjekke om du har praktisert deres tros-systemer godt nok til å være skikket og på linje med systemenes doktriner.

Så når du er under utdanning ved skoler og utdannings-systemer, praktiserer du dine utdannings-valg for å bli dyktig til noe som er ført i pennen og diktert av andre. Og for å sikre at du vil være stolt av det du da må praktisere, vil du erverve både Diplomer og Vitnemål som forteller deg hvor flink og dyktig du har blitt i praktiseringen av dette. Vi mennesker ser ut til å trenge slik visuell "direkte-dokumentasjon" for å være stolte av og for å vise oss selv hvor dyktige vi er i å praktisere.

Dette Lys-Mester kurset vil transformere dine tros-systemer til "viten" eller "ikke viten" ... begge deler er like bra. Du vil slutte å tro og endelig starte opp forandringene innover ved å koble deg til ditt sanne jeg uten noen spørsmål eller mis-tro. Du vil endelig være istand til enten å vite eller ikke vite - og slippe å være inne i lidelsene fra dine begrensende tros-systemer.
Du vil lære innover i deg selv å hente ut de klare skapende vibrasjonene av Skjønnhet, Kjærlighet og Sannhet i uendelig Fred, Tillit og Harmoni og praktisere dette for å skape flyt i de u-unngåelige konstante endringene vi lever i.
Ingen kan noen gang leve det som har vært eller det som kommer, alt må leves og praktiseres NÅ!

 

Neste artikkel - Forrige artikkel