Logg inn Registrer

Logg inn

Veien Hjem
Gjennom
Bevissthet

Verktøy for økt tilstedeværelse, bedre helse & levesett

Ajna Light

Ajna Light 01

 

I bruk & Til Salgs på Rosita!

Les mer ...

SuperImploder i Spa

SuperImploder spa 01

 

I bruk & Til Salgs på Rosita!

Les mer ...

Theraphi™

TheraPhi 01

 

I bruk på Rosita!

Les mer ....

Rosita ANS®

Ansvarserklæring

Informasjonen presentert på dette nettstedet er ikke ment for å diagnostisere, behandle, helbrede eller forhindre sykdom.

Rosita ANS's publikasjoner, produkter og tjenester må aldri føre til at du ser bort fra din ansvarlige leges råd eller utsetter/ avslutter medisinsk behandling uten dennes samtykke.

Dersom du tror, mener eller antar at du har eller er utsatt for akutte helsetilstander eller lidelser, kontakt ansvarlig lege umiddelbart og uten opphold!

Rosita ANS tar ikke ansvar for eventuelle endringer i helse- og livskvalitet gjennom dine studier og praktisering av vårt publiserte materiale. Vi tar heller ikke ansvar for din eventuelle bruk/ anvendelse av Rosita ANS's publikasjoner, produkter eller tjenester.

Eventuelle endringer i din helse gjennom Rosita ANS's publiserte materiale, produkter og tjenester kan kun tilskrives ditt eget engasjement og innsats gjennom endringer i din livspraksis.

Dette nettstedet og informasjonen referert her inne utgjør ikke et forsøk på å praktisere medisin. Bruk av nettstedet etablerer ikke et lege-pasient forhold. Enkeltpersoner bør konsultere kvalifisert helsepersonell for medisinske råd og svar på personlige helsespørsmål.

Diskuter gjerne denne informasjonen med din egen lege eller annet kvalifisert helsepersonell for å finne ut hva som er riktig for deg.

Nettstedets informasjon er ment som generell kunnskap og er ikke en erstatning for medisinske råd eller behandling for spesifikke medisinske tilstander.

Vi anbefaler ikke egen-behandling av helseproblemer. Skulle du ha helserelaterte spørsmål, ring eller oppsøk din behandlende lege eller annet kvalifisert helsepersonell omgående.

Vær også oppmerksom på våre generelle betingelser for bruk av dette nettstedet angitt i lenken i bunnen av nettsiden: Web Site Terms and Conditions of Use.

Rosita ANS®,
N-8820 - Dønna - Norge
August 2016